“பசுமை உலகை உருவாக்குவோம்”

எமது நிறுவனத்தின் முன்னாள் நிறைவேற்றுப்பணிப்பாளர் அமரர்.சொக்கநாதன் யோகநாதன் அவர்களது பிறந்த நாளாகிய இன்றைய தினம் (10.10.2021) காங்கேசன்துறை தெற்கு கிராம மக்களுக்கு பழமரக்கன்றுகள் வழங்கப்பட்டதுடன் அவரது நினைவாகRead More . . .

“பசுமை உலகை உருவாக்குவோம்”

CFCDயின் முன்நாள் நிறைவேற்றுப்பணிப்பாளரும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான அமரர் சொக்கநாதன் யோகநாதன் அவர்களின்(10/10/2021)பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு “பசுமை உலகை உருவாக்குவோம்” என்னும் தொனிப்பொருளில் விசுவமடு திறன் விருத்தி நிலையத்தில்Read More . . .

“பசுமை உலகை உருவாக்குவோம்”

CFCDயின் முன்நாள் நிறைவேற்றுப்பணிப்பாளரும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான அமரர் சொக்கநாதன் யோகநாதன் அவர்களின்(10/10/2021)பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு எமது நிறுவனத்தால் நடைமுறைபடுத்தப்படும் “பசுமை உலகை உருவாக்குவோம்” செயற்திட்டத்தின் ஊடக யாழ்மாவட்டத்தில்Read More . . .

“பசுமை உலகை உருவாக்குவோம்”

CFCDயின் முன்நாள் நிறைவேற்றுப்பணிப்பாளரும் சமூக செயற்பாட்டாளருமான அமரர் சொக்கநாதன் யோகநாதன் அவர்களின்(10/10/2021)பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு எமது நிறுவனத்தால் நடைமுறைபடுத்தப்படும் “பசுமை உலகை உருவாக்குவோம்” செயற்திட்டத்தின் ஊடக யாழ்ப்பாணம்Read More . . .

விளையாட்டுப்போட்டி

காரைநகர் மருதபுரம் கிராமத்தில் சிறுவர் கழகங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டுப்போட்டி 03. 09. 2011 அன்று சிறுவர்களுக்கான அபிவிருத்தி நிலையத்தின் அனுசரணையுடன் நடைபெற்றது.